Mareano bunnprøvestasjoner

Havforskningsinstituttet Gyldig 20210501

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Bunnprøvestasjoner tatt på Mareano-tokt pr. år.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/MareanoBunnprovestasjoner/20210501

Viser treff 1 - 2 av 2

Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.