Mareano bunnprøvestasjoner

Havforskningsinstituttet Gyldig 20210501

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Bunnprøvestasjoner tatt på Mareano-tokt pr. år.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/MareanoBunnprovestasjoner/20210501

Viser treff 1 - 2 av 2

Bunnprøvestasjon objekttype

Mareanostasjon for måling av kjemisk forurensning


GenerelleEgenskaperStasjoner objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.