Hornkoraller

Havforskningsinstituttet Gyldig 20201201

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Video-observasjoner av Hornkoraller (bløtbunnskorallskog og hardbunnskorallskog) fra Mareano-toktene.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Hornkoraller/20201201

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_9D1544EB_4D52_4069_8D8E_5DA000498300

Viser treff 1 - 2 av 2

Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.