Hornkoraller

Havforskningsinstituttet Gyldig 20201201

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Video-observasjoner av Hornkoraller (bløtbunnskorallskog og hardbunnskorallskog) fra Mareano-toktene.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Hornkoraller/20201201

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_9D1544EB_4D52_4069_8D8E_5DA000498300

Viser treff 1 - 11 av 11

GenerelleEgenskaperHornkoraller objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


HornkorallArter kodeliste

art av Hornkoraller som er observert.


Hornkoraller objekttype

video-observasjoner av HornkorallerIdentifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is basedPosisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen