Forsterkningslag

Statens vegvesen Ukjent 2.21

pakke

Beskrivelse: Lag i vegens overbygning mellom planum og bærelag. Hovedfunksjonen er å fordele trafikkbelastningen slik at undergrunnen ikke overbelastes (2)