RåstoffLokaliteter

Norges geologiske undersøkelse Erstattet 2.0

pakke

Beskrivelse: lokalitet som gir opplysninger om en ressurs

Viser treff 1 - 3 av 3

IndustrimineralLokalitet objekttype

lokalitet som gir opplysninger om en industrimineralressurs


MalmLokalitet objekttype

lokalitet som gir opplysninger angående en malmressurs


NatursteinLokalitet objekttype

lokalitet som gir opplysninger angående en natursteinressurs