GeotekniskeUndersøkelser-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 6 av 6

GeotekniskSondering pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskSondering

Tilbaketrukket

1.0


GeotekniskInsituTest pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskInsituTest

Tilbaketrukket

1.0


GeotekniskPrøvetaking pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskPrøvetaking

Tilbaketrukket

1.1


GeotekniskLabTest pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest

Tilbaketrukket

1.0


GeotekniskKontrollMåling pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskKontrollMåling

Tilbaketrukket

1.0


GeotekniskTolkning pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskTolkning

Tilbaketrukket

1.0