GeotekniskeUndersøkelser-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 33 av 33

GeotekniskSondering pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskSondering

Tilbaketrukket

1.0


GeotekniskInsituTest pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskInsituTest

Tilbaketrukket

1.0


GeotekniskPrøvetaking pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskPrøvetaking

Tilbaketrukket

1.1


GeotekniskLabTest pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest

Tilbaketrukket

1.0


GeotekniskKontrollMåling pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskKontrollMåling

Tilbaketrukket

1.0


GeotekniskTolkning pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskTolkning

Tilbaketrukket

1.0


GeotekniskTolkning objekttype

tolkning av grunnforhold i et bestemt punkt, strekning eller område <engelsk>interpretation of soil conditions in a certain point, line or area</engelsk>


GeotekniskBorehull objekttype

geografisk område representert ved et punkt som er den logiske enhet for tolking av laginndeling og egenskaper til de forskjellige jordlag <engelsk>geographical area represented by a location which is the logical unit for interpretation of stratification and properties for the different strata </engelsk>


GeotekniskBorehullUndersøkelse objekttype

geografisk punkt hvor det er utført feltforsøk, prøvetaking, måling av poretrykk osv. med tilhørende observasjoner <engelsk>geographical location where field tests, sampling, pore pressure measurements etc. with corresponding observations have been carried out</engelsk>


GeotekniskObservasjon objekttype

geografisk punkt hvor det er utført målinger <engelsk> geographical location where measurements have been performed </engelsk>


GeotekniskUndersøkelse objekttype

geografisk område hvor det finnes eller er planlagt geotekniske borehull tilhørende et gitt prosjekt <engelsk>geographical area where there are or are planned geotechnical boreholes for a given project</engelsk>


GeotekniskUndersøkelseGrense objekttype

avgrensning av et område for geotekniske undersøkelser <engelsk>demarcation of an area with soil investigations</engelsk>


GeotekniskUndersøkelseDelområde objekttype

geografisk område hvor det finnes eller er planlagt geotekniske borehull tilhørende et gitt prosjekt <engelsk>geographical area where geotechnical boreholes in a given project are planned or performed</engelsk>


GeotekniskBoreObservasjonskode kodeliste

oversikt over koder for observasjoner som gjøres ved utførelse av en grunnundersøkelse <engelsk>overview of codes for observations made during the course of a ground investigation</engelsk>


GeotekniskStoppkode kodeliste

oversikt over koder for stopp av boring ved utførelse av en grunnundersøkelse <engelsk>overview of codes for termination of boring in a ground investigation</engelsk>


GeotekniskSondering

metode som brukes i en grunnundersøkelse for å måle penetrasjonsmotstanden i de forskjellige jordlag <engelsk>method used in a ground investigation to measure the penetration resistance of various soil layers</engelsk>


GeotekniskProsedyreLab

metode som brukes i et geoteknisk laboratorium for å observere og tolke egenskaper til de forskjellige jordlag <engelsk>method used in a geotechnical laboratory to observe and interpret the properties of the various soil layers</engelsk>


GeotekniskLabTest

metode som brukes i et geoteknisk laboratorium for å observere og tolke egenskaper til de forskjellige jordlag <engelsk>method used in a geotechnical laboratory to observe and measure the properties of various soil layers</engelsk>


GeotekniskInsituTest

metode som brukes i en geoteknisk borhullundersøkelse for å observere og måle egenskaper til de forskjellige jordlag <engelsk>method used in a geotechnical borehole investigation to observe and measure properties of the different soil layers</engelsk>


GeotekniskPrøvetaking

innsamling av fysisk prøvemateriale som inndeles i prøvedeler hvor det for hver prøvedel kan utføres ett eller flere geotekniske laboratorieforsøk <engelsk>sampling of physical material separated into sample parts, where one or several laboratory tests can be carried out on each part</engelsk>


GeotekniskProsedyrePrøvetaking

prosedyren som benyttes i en geoteknisk prøvetaking for å ta opp fysisk prøvemateriale fra de forskjellige jordlag <engelsk>the procedure used to collect physical material from various soil layers</engelsk>


GeotekniskProsedyreTolkning

prosedyre for å tolke oppførsel og egenskaper til de forskjellige jordlag <engelsk>the procedure used to interpret behaviour and properties of various soil layers</engelsk>


GeotekniskProsedyreInsitu

prosedyren som benyttes i en in situ undersøkelse for å måle egenskaper for de forskjellige jordlag <engelsk>the procedure used in an in situ test to measure properties of various soil layers</engelsk>


GeotekniskProsedyreKontroll

en detaljert beskrivelse av en type geoteknisk kontrollmåling <engelsk>detailed description of a type of control measurement </engelsk>


GeotekniskProsedyreSondering

prosedyre som benyttes i en sondering for å måle penetrasjonsmotstanden i de forskjellige jordlag <engelsk>procedure used to measure the penetration resistance in various soil layers by sounding</engelsk>