Trafikkseparasjonssystem

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast 4.5

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 4 av 4

TrafikkseparasjonFilDel objekttype

del av trafikkseparasjonssystem, der trafikkretning er ens -- Definition -- part of traffic separation system, wherein the direction of traffic is the same


Trafikkseparasjonslinje objekttype

linje som skiller trafikk (Jfr. INT 1 IM 12) -- Definition -- line which separates traffic (Cf. INT 1 IM 12)


AnbefaltTrafikkretning objekttype

anbefalt trafikkretning mellom trafikkseparasjonssystemer (Jfr. INT 1, IM26.1) -- Definition -- recommended direction of traffic between traffic separation systems (Cf. INT 1, IM26.1)


TrafikkseparasjonFilDelGrense objekttype

avgrensning av den del av trafikkseparasjonssystem, der trafikkretning er ens -- Definition -- delimitation of that part of the traffic separation system, wherein the direction of traffic is the same