Barnehager

Kartverket Gyldig 20210801

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 7 av 7

Aldersgruppe datatype

Aldersgruppe med avgrensning fra lavest til høyest tillatte alder


Vegadresse datatype

Identifisering av vegadresse


Kontaktinformasjon datatype

informasjon for å komme i kontakt med ansatte i barnehagen


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Åpningstid datatype

tidsrom barnehagen er åpen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Postadresse datatype

unik identifikasjon av et postnummerområde i form av en kode eller et navn