Trafikkulykker

Statens vegvesen Ukjent 20180315

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Trafikkulykker de siste 5 kalenderår.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Trafikkulykker/20180315

Viser treff 1 - 2 av 2

Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Trafikkulykke objekttype

Informasjon om ulykkessted, værforhold, skadeomfang mm. Gjelder primært ulykker med personskader