Breddeutvidelse, kryss

Statens vegvesen Ukjent 2.10

pakke

Beskrivelse: Breddeutvidelse på høyre side av vegen (sett i kjøreretning) i T-kryss for at trafikken skal kunne passere kjøretøy som venter på å få svinge til venstre. Benevnes også "passeringslomme".

Viser treff 1 - 4 av 4Breddeutvidelse_Kryss objekttype

Breddeutvidelse på høyre side av vegen (sett i kjøreretning) i T-kryss for at trafikken skal kunne passere kjøretøy som venter på å få svinge til venstre. Benevnes også "passeringslomme".