Mareano kjemistasjoner

Havforskningsinstituttet Erstattet 20210501

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Stasjoner med analyserte kjemiprøver pr. år. Årene 2006-2019 er prøvene samlet inn på Mareano-tokt, for 2003-2004 er de samlet inn på overvåkingstokt.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/MareanoKjemistasjoner/20210501

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_7D8F9938_844B_4ee4_8083_1E852CCF57AF

Viser treff 1 - 1 av 1

Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based