Kirkebygg forenklet modell

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Gyldig 20180601

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Modellen beskriver forenklet informasjon for kirkebygg hentet fra Kirkebyggdatabasen

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/KirkebyggForenklet/20180601

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_7D86701C_29D5_4e27_A963_FB81862865B4

Viser treff 1 - 4 av 4

Hovedmateriale kodeliste

hovedmateriale som kirkebygget kan være utført i, mur eller tre.


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


Fylkesnummer kodeliste

nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.