Kirkebygg forenklet modell

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Gyldig 20180601

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Modellen beskriver forenklet informasjon for kirkebygg hentet fra Kirkebyggdatabasen

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/KirkebyggForenklet/20180601

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_7D86701C_29D5_4e27_A963_FB81862865B4

Viser treff 1 - 5 av 5

Eierinformasjon datatype

informasjon for å komme i kontakt med kirkens eier


Forvalterinformasjon datatype

informasjon for å komme i kontakt med kirkens forvalter


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Vegadresse datatype

Identifisering av vegadresse