Produkt-info

Statens vegvesen Ukjent 1.0

pakke

Beskrivelse: kopiert fra fagområdestandard SOSI Ledning

Viser treff 1 - 4 av 4


Produktinformasjon datatype

Betegnelsen produktet har hos produsenten. Nyttig når det skal skaffes fram erstatning for "utslitt" komponent.


Komponentdatering datatype

datering av komponenter til nærmeste år, sammen med angivelse av sikkerhet på dateringen