Gvern-5.0 utkast

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast 5.0

fagområdestandard

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 5 av 5

GeoVernTematype kodeliste

hvilken geologisk tematype som er verneverdig Merknad: Hvilken verneverdig geologisk tematype (berggrunn, kvartærgeol., malmgeol. etc) det er tale om i område


GeoVernVerdi kodeliste

hvorvidt objektet har internasjonal, nasjonal, regional eller lokal verdi Merknad: Kriterier for utvalg og prioritering av verneverdige geologiske objekter (prioriteringsgruppe).


GeoVernGrensetype kodeliste

kriterie for avgrensningen av et verneverdig objekt


GeoVernType kodeliste

hvilken type vern objektet omfattes av Merknad: Skiller mellom aktuelle vernetyper som sorterer under forskjellig lovverk og restriksjoner.


GeoVernSakStatus kodeliste

hvor langt vernesaken er kommet i saksapparatet