NRL-distribusjon-1.0.1

Kartverket Gyldig 1.0.1

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Denne produktspesifikasjonen spesifiserer data som distribueres fra Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL).

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/NRL-distribusjon/1.0.1

Viser treff 1 - 1 av 1