NRL-distribusjon-1.0.1

Kartverket Gyldig 1.0.1

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Denne produktspesifikasjonen spesifiserer data som distribueres fra Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL).

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/NRL-distribusjon/1.0.1

Viser treff 1 - 5 av 5

Objekttyper - abstrakte og instansierbare pakke

Objekttypene "SOSI_Fellesegenskaper" og "Fellesegenskaper" er en abstrakt objekttype (klasser) som ikke er instansierbare, mens de øvrige objekttypene er instansierbare og benyttes i distribusjonen av data fra NRL.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-distribusjon-1.0.1\Objekttyper - abstrakte og instansierbare

Gyldig

1.0


Datatyper pakke

Alle Datatyper (gruppeegenskaper) som inngår i datamodellen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-distribusjon-1.0.1\Datatyper

Gyldig

1.0


Kodelister pakke

Alle Kodelister som inngår i datamodellen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-distribusjon-1.0.1\Kodelister

Gyldig

1.0


Realiseringer pakke

Her vises avhengigheter mellom elementer i NRL distribusjon og objekttyper, datatyper og kodelister i andre applikasjonsskjemaer. Avhengighetene er modellert ved hjelp av realiseringer.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-distribusjon-1.0.1\Realiseringer

Gyldig

1.0