FKB-Lufthavn-5.0.2

Geovekst Gyldig 5.0.2

produktspesifikasjon

Beskrivelse: datamodell for FKB-Lufthavn 5.0

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-Lufthavn/5.0

Viser treff 1 - 1 av 1

Generelle elementer pakke

pakke med elementer som realiserer tilsvarende elementer i FKB Generell del 5.0 Merknad: Kopieres direkte inn i de enkelte FKB-datasettene

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn-5.0.2\Generelle elementer

Gyldig

1.0