FKB-Lufthavn-5.0.2

Geovekst Gyldig 5.0.2

produktspesifikasjon

Beskrivelse: datamodell for FKB-Lufthavn 5.0

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-Lufthavn/5.0

Viser treff 1 - 4 av 4

Taksebanegrense objekttype

avgrensning av bane eller rute på en flyplass opprettet til bruk for taksende luftfartøyer i den hensikt å virke som en forbindelse mellom ulike deler av flyplassen


Lufthavnlys objekttype

spesielle lys for en lufthavn tiltenkt navigasjon og visualisering av oppmerking i mørket


Rullebane objekttype

avgrenset, rektangulært område på en flyplass på land innrettet for landing og avgang med luftfartøyer


Helikopterlandingsplass objekttype

tilrettelagt landingsplass for helikopter