FKB-LedningVA

Geovekst Gyldig 4.6

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen gjelder for ledningsdata (kum, sluk og hydrant) innenfor VA som er synlig i terrenget (ligger på terrengoverflaten). FKB-LedningVA versjon 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Ledning versjon 4.5.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-LedningVA/4.6/

Viser treff 1 - 1 av 1

Generelle konsepter pakke

Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB LedningVA\FKB-LedningVA\Generelle konsepter

Gyldig

1.0