FKB-LedningVA

Geovekst Gyldig 4.6

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen gjelder for ledningsdata (kum, sluk og hydrant) innenfor VA som er synlig i terrenget (ligger på terrengoverflaten). FKB-LedningVA versjon 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Ledning versjon 4.5.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-LedningVA/4.6/

Viser treff 1 - 7 av 7

VA_Kum objekttype

en kum som har en spesiell funksjon i VA-nettet, ut over det å være en kontainer for andre VA-koplinger.


Kopling objekttype

generell betegnelse på objekt som er node (punkt) i et ledningsnettverk


VA_Sluk objekttype

åpning med rist der overflatevann kan renne ned i avløpssystemet, ofte i forbindelse med vegsystemer


Nettverkskomponent objekttype

abstrakt supertype for alle nettverkskomponenter


Kumlokk objekttype

et deksel over en kum eller annet hulrom under bakkenivå Merknad: Kumlokkene er som oftest runde, men rektangulære og kvadratiske finnes også.


VA_Kopling objekttype

abstrakt supertype for VA_kopling


VA_Hydrant objekttype

tilkoplingspunkt for håndtering av og bekjempelse av brann/ulykker