Statistiske enheter grunnkretser

Kartverket Utkast 2.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Modell for grunnkrets- og delområdeinndeling til bruk i leveranser

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Grunnkretser

Viser treff 1 - 5 av 5

Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


DelområdeId datatype

unik identifikasjon av et delområde i form av en 8-sifret kode eller et navn


GrunnkretsId datatype

unik identifikasjon av en grunnkrets i form av en 8-sifret kode eller et navn


Kopidata datatype

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.