Befolkning på rutenett

Statistisk sentralbyrå Erstattet 20171201

produktspesifikasjon

Beskrivelse: SSB utarbeider statistikk knyttet til det offisielle rutenett for statistikk i Norge. Ved hjelp av rutenett-ID kan rutenettstatistikk knyttes til kart. Denne modellen viser befolkningsstatistikk på rutenett.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/BefolkningRutenett/20171201