Barnehager

Kartverket Gyldig 20171201

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 20 av 20

Aldersgruppe datatype

Aldersgruppe med avgrensning fra lavest til høyest tillatte alder


Barnehage objekttype

objekttype som innholder egenskaper med informasjon knyttet il barnehager


Barnehagetype kodeliste

informasjon om barnehagen er åpen, ordinær eller en familiebarnehage


Eierforhold kodeliste

eierforhold knyttet til et objekt


Fylkesnummer kodeliste

nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.


GenerelleEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


Kontaktinformasjon datatype

informasjon for å komme i kontakt med ansatte i barnehagen


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based
Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Postadresse datatype

unik identifikasjon av et postnummerområde i form av en kode eller et navn

Vegadresse datatype

Identifisering av vegadresse


Åpningstid datatype

tidsrom barnehagen er åpen