FagmodellGatemoebler

Statens vegvesen Ukjent 0.1

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 67 av 67PlantekasseUrne objekttype

Kasse, urne, krukke etc. med blomster/busker. Er plassert på terreng, ikke nedgravd.


Sykkelparkering objekttype

Angir område tilrettelagt for sykkelparkering.


Gjerdeport objekttype

Passasje i gjerder eller skjermer


KunstUtsmykking objekttype

Kunst/utsmykking i forbindelse med et veganlegg. Kan være skulpturer, relieff mm


Utemoebler objekttype

Møbler som benyttes ute i samband med vegsystemet. Dette kan f.eks. være på rasteplasser, ferjeoppstillingsplasser etc.Lekeapparat objekttype

Utstyr satt opp på f.eks. rasteplasser brukt til lek mmStroesandkasse objekttype

Innretning laget for lagring av strøsand.


Leskur objekttype

Lite bygg for vern mot vær og vind. Benyttes i forbindelse med holdeplasser.


Gjerde objekttype

Gjerde er frittstående hinder som skal stenge/lede ferdsel av folk eller dyr


Renovasjon objekttype

Utstyr for søppelhåndtering.


EierGjerdeport kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


OverflatebehandlingLekeapparat kodeliste

Angir hvordan vegobjektet er overflatebehandlet


VedlikeholdsansvarligLekeapparat kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


OverflatebehandlingGjerde kodeliste

Angir hvordan vegobjektet er overflatebehandla.


MaterialtypeUtemoebler kodeliste

Angir primær materialtype for vegobjektet.


TrinnfriAdkomst kodeliste

Angir om høydeforskjell mellom fortau og leskur er så lav at f.eks. rullestol eller barnevogn enkelt kan komme inn, dvs. mindre enn 2 cm.


TypeRenovasjon kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av.


VinterlagringUtemoebler kodeliste

Angir om utemøblet blir vinterlagret.


VedlikeholdsansvarligGjerdeport kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


MaterialtypeLekeapparat kodeliste

Angir primær materialtype for vegobjektet


NormalStilling kodeliste

Angir hva som er normal stilling for dør.


Sittemulighet kodeliste

Angir om det er sittemulighet i leskur


EierLekeapparat kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


EierUtemoebler kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


GlassflaterMarkert kodeliste

Angir om glassflater har markering i 2 høyder for å unngå at noen går på dem.


EierGjerde kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


OverflatebehandlingUtemoebler kodeliste

Angir hvordan vegobjektet er overflatebehandla.


BruksomraadeGjerde kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har.


EierRenovasjon kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


VedlikeholdsansvarligGjerde kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


VedlikeholdsansvarligRenovasjon kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


EierKunstUtsmykking kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.Reklameavtale kodeliste

Angir om det finnes avtale for reklame i leskuret.


VedlikeholdsansvarligLeskur kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.

EierSykkelparkering kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


VedlikeholdsansvarligUtemoebler kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


Sykkelstativ kodeliste

Angir om det er sykkelstativ på sykkelparkeringen.


TypeKunstUtsmykking kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av


MaterialtypeLeskur kodeliste

Angir primær materialtype for vegobjektet


InnvendigBelysning kodeliste

Angir om det er innvendig belysning i leskur


TypeStolpe kodeliste

Angir hvilken type stolper gjerdet har


VedlikeholdsansvarligKunstUtsmykking kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


FastmontertUtemoebler kodeliste

Angir om utemøblet er fastmontert.


ArealTilpassetRullestol kodeliste

Angir om det finnes fritt areal innvendig på minst 1.5 x 1.5 m.


TypeUtemoebler kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av.


UtformingGjerdeport kodeliste

Angir hvilken utforming grinda har.


Underlag kodeliste

Angir hvilket underlag der er i tilknytning til lekeapparatet


VedlikeholdsansvarligSykkelparkering kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


TypeGjerde kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av.


EierLeskur kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


VinterlagringLekeapparat kodeliste

Angir om lekeapparatet blir vinterlagret.


EierStroesandkasse kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.Takoverbygg kodeliste

Angir om det er takoverbygg over hele eller deler av sykkelparkeringen.


Lydtett kodeliste

Angir om vegobjektet er lydtett, har betydning for støyutbredelse.


VedlikeholdsansvarligStroesandkassen kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


TypeLekeapparat kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av


FastmontertLekeapparat kodeliste

Angir om lekeapparatet er fastmontert


BruksomraadeGjerdeport kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har.