FagmodellGatemoebler

Statens vegvesen Ukjent 0.1

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 67 av 67

ArealTilpassetRullestol kodeliste

Angir om det finnes fritt areal innvendig på minst 1.5 x 1.5 m.


BruksomraadeGjerde kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har.


BruksomraadeGjerdeport kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har.


EierGjerde kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


EierGjerdeport kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


EierKunstUtsmykking kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


EierLekeapparat kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


EierLeskur kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.EierRenovasjon kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


EierStroesandkasse kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


EierSykkelparkering kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


EierUtemoebler kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.
FastmontertLekeapparat kodeliste

Angir om lekeapparatet er fastmontert


FastmontertUtemoebler kodeliste

Angir om utemøblet er fastmontert.Gjerde objekttype

Gjerde er frittstående hinder som skal stenge/lede ferdsel av folk eller dyr


Gjerdeport objekttype

Passasje i gjerder eller skjermer


GlassflaterMarkert kodeliste

Angir om glassflater har markering i 2 høyder for å unngå at noen går på dem.


InnvendigBelysning kodeliste

Angir om det er innvendig belysning i leskurKunstUtsmykking objekttype

Kunst/utsmykking i forbindelse med et veganlegg. Kan være skulpturer, relieff mm


Lekeapparat objekttype

Utstyr satt opp på f.eks. rasteplasser brukt til lek mm


Leskur objekttype

Lite bygg for vern mot vær og vind. Benyttes i forbindelse med holdeplasser.


Lydtett kodeliste

Angir om vegobjektet er lydtett, har betydning for støyutbredelse.MaterialtypeLekeapparat kodeliste

Angir primær materialtype for vegobjektet


MaterialtypeLeskur kodeliste

Angir primær materialtype for vegobjektetMaterialtypeUtemoebler kodeliste

Angir primær materialtype for vegobjektet.


NormalStilling kodeliste

Angir hva som er normal stilling for dør.


OverflatebehandlingGjerde kodeliste

Angir hvordan vegobjektet er overflatebehandla.


OverflatebehandlingLekeapparat kodeliste

Angir hvordan vegobjektet er overflatebehandlet


OverflatebehandlingUtemoebler kodeliste

Angir hvordan vegobjektet er overflatebehandla.


PlantekasseUrne objekttype

Kasse, urne, krukke etc. med blomster/busker. Er plassert på terreng, ikke nedgravd.


Reklameavtale kodeliste

Angir om det finnes avtale for reklame i leskuret.


Renovasjon objekttype

Utstyr for søppelhåndtering.


Sittemulighet kodeliste

Angir om det er sittemulighet i leskur


Stroesandkasse objekttype

Innretning laget for lagring av strøsand.


Sykkelparkering objekttype

Angir område tilrettelagt for sykkelparkering.


Sykkelstativ kodeliste

Angir om det er sykkelstativ på sykkelparkeringen.


Takoverbygg kodeliste

Angir om det er takoverbygg over hele eller deler av sykkelparkeringen.


TrinnfriAdkomst kodeliste

Angir om høydeforskjell mellom fortau og leskur er så lav at f.eks. rullestol eller barnevogn enkelt kan komme inn, dvs. mindre enn 2 cm.


TypeGjerde kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av.


TypeKunstUtsmykking kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av


TypeLekeapparat kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av


TypeRenovasjon kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av.


TypeStolpe kodeliste

Angir hvilken type stolper gjerdet har


TypeUtemoebler kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av.


Underlag kodeliste

Angir hvilket underlag der er i tilknytning til lekeapparatet


Utemoebler objekttype

Møbler som benyttes ute i samband med vegsystemet. Dette kan f.eks. være på rasteplasser, ferjeoppstillingsplasser etc.


UtformingGjerdeport kodeliste

Angir hvilken utforming grinda har.


VedlikeholdsansvarligGjerde kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


VedlikeholdsansvarligGjerdeport kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


VedlikeholdsansvarligKunstUtsmykking kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


VedlikeholdsansvarligLekeapparat kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


VedlikeholdsansvarligLeskur kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.VedlikeholdsansvarligRenovasjon kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


VedlikeholdsansvarligStroesandkassen kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


VedlikeholdsansvarligSykkelparkering kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


VedlikeholdsansvarligUtemoebler kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


VinterlagringLekeapparat kodeliste

Angir om lekeapparatet blir vinterlagret.VinterlagringUtemoebler kodeliste

Angir om utemøblet blir vinterlagret.