Ledning 4.6 TeleSignal

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) under arbeid 1.0

pakke

Beskrivelse: Noe modifisert fra standarddokumentet SOSI Ledning 4.5: TeleSignalNettverk Det har i arbeidet med Tele-delen av SOSI Ledning kommet fram at det ikke er vanlig å snakke om ledningsnettverket for Tele, siden dette er naturlig svært stort og sammenhengende. Signalanlegg Et signalanlegg kan være et kjøretøysignalanlegg som sørger for effektiv og farefri trafikk i et vegkryss. Jernbaneverket har også signalanlegg for å fortelle lokførere hvordan de skal føre toget, eller for sikring av fotgjengere og bilister ved en planovergang. Merk at tele- og signalanleggtype angis velges fra kodelista Ledningsnettverkstype (som en av egenskapene til objekttypen Ledningsnettverk i kjernemodellen).

Viser treff 1 - 1 av 1

TeleSignal kodelister pakke

TeleSignal Kodelister gir en oversikt over kodelister i TeleSignal.

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6\Ledning 4.6 TeleSignal\TeleSignal kodelister

Utkast

1.0