FKB-BygnAnlegg-5.0.2

Geovekst Gyldig 5.0.2

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for produktspesifikasjonen FKB-BygnAnelgg. FKB-BygnAnlegg beskriver bygningsmessige anlegg som ikke er knyttet til bygninger eller veger. Dette inkluderer objekter som murer, gjerder, taubaner, kaier, moloer, tanker etc.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-BygnAnlegg/5.0