FKB-BygnAnlegg-5.0.2

Geovekst Gyldig 5.0.2

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for produktspesifikasjonen FKB-BygnAnelgg. FKB-BygnAnlegg beskriver bygningsmessige anlegg som ikke er knyttet til bygninger eller veger. Dette inkluderer objekter som murer, gjerder, taubaner, kaier, moloer, tanker etc.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-BygnAnlegg/5.0

Viser treff 1 - 8 av 8

Generelle elementer pakke

pakke med elementer som realiserer tilsvarende elementer i FKB Generell del 5.0 Merknad: Kopieres direkte inn i de enkelte FKB-datasettene

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.2\Generelle elementer

Gyldig

1.0


BruerOgTuneller pakke

Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, Bruer og tuneller

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.2\BruerOgTuneller

Gyldig

5.0.2


BygningsmessigeAnlegg pakke

Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, BygningsmessigeAnlegg

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.2\BygningsmessigeAnlegg

Gyldig

5.0.2


MurerOgGjerder pakke

Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, Murer og gjerder

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.2\MurerOgGjerder

Gyldig

5.0.2


TekniskeAnleggKulturLek pakke

Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, TekniskeAnleggKulturLekMm

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.2\TekniskeAnleggKulturLek

Gyldig

5.0.2


TekniskeAnleggVannVassdragKyst pakke

Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, TekniskeAnleggVannVassdragKyst

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg-5.0.2\TekniskeAnleggVannVassdragKyst

Gyldig

5.0.2