FKB-Tiltak-5.0.1

Geovekst Utkast 5.0.1

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for produktspesifikasjon FKB-Tiltakt. FKB-Tiltak inneholder objekter (=områder der det skjer utbygging) som er omsøkt/godkjent gjennom saksbehandling i kommunen eller andre offentlige myndigheter.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-Tiltak/5.0

Viser treff 1 - 6 av 6

AndretiltakType kodeliste

forskjellige typer tiltak som fanges kan fanges opp gjennom søknader og saksbehandling hos en offentlig myndighet


Knekklinjetype kodeliste

Type knekklinje som beskriver takformen i 2.5D


Kartregistrering kodeliste

status for kartregistrering av avgjorte tiltak. Når tiltaket er lagt inn i grunnkartet (et av de andre FKB-datasettene) endres verdien til "2 - Innmålt i kartet"


Tiltaksansvarlig kodeliste

hvilket forvaltningsnivå/etat som er ansvarlig for oppfølging av tiltaket


Behandlingsstatus kodeliste

status for sakbehandlingen


TiltakstypeBygning kodeliste

type tiltak som gjelder saksbehandling av bygninger etter Pbl.