Gravplass

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Gyldig 20180601

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen omfatter produksjon av gravplasskart med plotting av gravfelt, graver etc. SOSI gravplass produktspesifikasjon spesifiserer hvordan gravplasskart skal lages ut fra kravene i gravferdsforskriften. I tillegg er også noen ikke-obligatoriske objekter som anbefales inkludert.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Gravplass/20180601

Viser treff 1 - 5 av 5

Lagre som:

Gravfelttype kodeliste

Beskriver hva slags graver et gravfelt består av. Merknad: Et gravfelt vil normalt inneholde én type graver.


MinneType kodeliste

kategorier for <i>annet minnesmerke</i>


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


Gravstørrelse kodeliste

størrelse og form på graven


GravplassStatus kodeliste

tilstand på gravplass