Gravplass

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Gyldig 20180601

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen omfatter produksjon av gravplasskart med plotting av gravfelt, graver etc. SOSI gravplass produktspesifikasjon spesifiserer hvordan gravplasskart skal lages ut fra kravene i gravferdsforskriften. I tillegg er også noen ikke-obligatoriske objekter som anbefales inkludert.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Gravplass/20180601

Viser treff 1 - 6 av 6

Lagre som:

Tilrettelegging datatype

tilpassning til særskilt trosretning


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


GravDato datatype

datoer knyttet til forvaltning av en grav


GravId datatype

unik identifikasjon av en grav innenfor et gravfelt


GravplassStatusType datatype

status på gravplassen


GravfeltDato datatype

ulike datoer knyttet til det enkelte gravfelt