Barnetråkk

Kartverket Erstattet 20160318

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 4 av 4

Barnelekområde objekttype

område hvor barn og ungdom leker og oppholder seg


BarnetråkkGenerell objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper


Barneveg objekttype

Barns skoleveg med vurderinger om faregrad


Skolebruksområde objekttype

område skolen bruker til uteundervisning.