Bygg

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: fagområdet "Bygning" beskriver bygninger med tilhørende objekter og egenskaper som er registrert f.eks i matrikkelen og FKB til bruk i informasjonssystemer

Viser treff 1 - 1 av 1

Bygg-4.6Utkast pakke

2014-02-17 EO: Laget denne som kopi av 4.5-versjonen.

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.6Utkast

Utkast

4.6