Bygg

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: fagområdet "Bygning" beskriver bygninger med tilhørende objekter og egenskaper som er registrert f.eks i matrikkelen og FKB til bruk i informasjonssystemer

Viser treff 1 - 1 av 1

Bygg-4.0 fagområdestandard

bygninger er sammensatt av en eller flere bygningsenheter. Denne standarden beskriver bygningsenheten, og ikke relasjonen mellom bygningen og de respektive bygningsenheter. Disse relasjonene kan kun leses ut fra de geometriske representasjonene. Derimot er relasjonen mellom bygningsenheter og SEFRAK-bygg ivaretatt

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.0

Erstattet

4.0