Bygg

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: fagområdet "Bygning" beskriver bygninger med tilhørende objekter og egenskaper som er registrert f.eks i matrikkelen og FKB til bruk i informasjonssystemer

Viser treff 1 - 3 av 3

Bygg-4.0 fagområdestandard

bygninger er sammensatt av en eller flere bygningsenheter. Denne standarden beskriver bygningsenheten, og ikke relasjonen mellom bygningen og de respektive bygningsenheter. Disse relasjonene kan kun leses ut fra de geometriske representasjonene. Derimot er relasjonen mellom bygningsenheter og SEFRAK-bygg ivaretatt

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.0

Erstattet

4.0


Bygg-4.5 fagområdestandard

spesifikasjonen omfatter beskrivelse av bygninger (etter matrikkellovens definisjon) og andre bygninger, beskrivende bygningslinjer samt bygningsvedheng. Bygninger omfatter alle menneskeskapte installasjoner som er registrert i matrikkelen og også mindre bygninger (<15m²) som i henhold til føringsinstruks ikke trenger å være registrert i matrikkelen. Bygninger registrert i matrikkelen er alltid registrert med et eget bygningsnummer og bygningstype. Bygningsmessige anlegg (herunder tekniske anlegg) som ikke er relatert til en bygning, er spesifisert i "Bygningsmessige anlegg"

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.5

Gyldig

4.5


Bygg-4.6Utkast pakke

2014-02-17 EO: Laget denne som kopi av 4.5-versjonen.

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.6Utkast

Utkast

4.6