Armeringsnett

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Benyttes geoteknisk for å øke bæreevnen og som stabiliserende tiltak. Stålarmering kan benyttes for å hindre telesprekker i asfalt.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 9 av 9
Armeringsnett objekttype

Benyttes geoteknisk for å øke bæreevnen og som stabiliserende tiltak. Stålarmering kan benyttes for å hindre telesprekker i asfalt.


VedlikeholdsansvarligArmeringsnett kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold


EierArmeringsnett kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


Materialtype kodeliste

Angir hvilket materiale armeringsnettet er av


Plassering kodeliste

Angir hvor i konstruksjonen armeringsnettet er plassert


Budsjett kodeliste

Angir hvilket budsjett utlegging går over