Administrative og statistiske inndelinger

Kartverket Ukjent 3.1.20140201

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 3 av 3

Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NB: Denne produktspesifikasjonsmodellen prøver å følge anbefalt modelleringsmåte fra SOSI del 1 generelle konsepter. På grunn av forvaltningstekniske begrensninger har vi modifisert definisjonen. Dvs. NOTE2 fra den opprinnelige definisjonen har blitt slettet.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


AdministrativEnhetNavn datatype

offisielle navn på administrativ enhet eller administrativt nivå