Elver og bekker

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig 4.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 1 av 1

VannBredde kodeliste

grov klassifikasjon av vassdrag etter gjennomsnittelig bredde over lengre strekninger -- Definition - - Rough classification of river system according to average width over longer sections.