Kulturminner - Enkeltminner

Riksantikvaren Utkast 20190301

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet Enkeltminner og forvaltningen av dette produktet. Datasettet Enkeltminner egner seg til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Enkeltminner/20190301

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_5ADC2974_A145_49ac_8910_5E3F8365B344