Bergrom

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Utsprengt del av tunnel som er avgrenset fra selve tunnelløpet med vegg/dør.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB