Kulturminner - Brannsmitteområder

Riksantikvaren Gyldig 20180301

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet Brannsmitteområder og forvaltningen av dette produktet. Datasettet Brannsmitteområder egner seg til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Brannsmitteomrader/20180301

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_52F3CD23_25E3_4b86_9CBD_61423765AECC

Viser treff 1 - 3 av 3

Brannsmitteområde objekttype

områder med særlig stor fare for spredning av brann som definert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid med Riksantikvaren -- Definition -- areas with a particularly great hazard of fire spreading as defined by the Norwegian Directorate for Civil Protection in cooperation with the Directorate for Cultural Heritage in Norway


BrannsmitteområdeGrense objekttype

avgrensing av et brannfareområde -- Definition -- delimitation of a fire hazard area


Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.