Kulturminner - Brannsmitteområder

Riksantikvaren Gyldig 20180301

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet Brannsmitteområder og forvaltningen av dette produktet. Datasettet Brannsmitteområder egner seg til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Brannsmitteomrader/20180301

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_52F3CD23_25E3_4b86_9CBD_61423765AECC

Viser treff 1 - 2 av 2

Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.