Skiltportal

Statens vegvesen Ukjent 2.10

pakke

Beskrivelse: Anordning for å henge opp skilt, teknisk utstyr etc over kjørefeltene

Viser treff 1 - 2 av 2

TypeSkiltportal kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av


OppsettingsutstyrSkiltportal kodeliste

Angir hvilken type oppsettingsutstyr som er benyttet