Skiltportal

Statens vegvesen Ukjent 2.10

pakke

Beskrivelse: Anordning for å henge opp skilt, teknisk utstyr etc over kjørefeltene

Viser treff 1 - 6 av 6

OppsettingsutstyrSkiltportal kodeliste

Angir hvilken type oppsettingsutstyr som er benyttet
Skiltportal objekttype

Anordning for å henge opp skilt, teknisk utstyr etc over kjørefeltene


TypeSkiltportal kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av