Fyreiendom

Kystverket Ukjent 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 4 av 4

Generelle kodelister pakke

kodelister som ikke er knyttet til noe spesielt fagområde

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\Generelle kodelister

Ukjent

1.0


Posisjonskvalitet pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\Posisjonskvalitet

Ukjent

1.0


SOSI_Objekt pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\SOSI_Objekt

Ukjent

1.0


Nasjonal hovedinndeling pakke

underkapittelet inneholder nasjons-, fylkes- og kommuneinndeling. I tillegg er det et underkapittel som beskriver forvaltningsmodell for riksgrense

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\Nasjonal hovedinndeling

Ukjent

1.0