Fyreiendom

Kystverket Ukjent 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 1 av 1

Kopidata datatype

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene. -- Definition - - statement that the object has been retrieved from a copy of the original data Note: May be used if one extracts data from a database which does not contain the original data.