Organiske miljøgifter i marine sedimenter

Havforskningsinstituttet Erstattet 20210215

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datasettet viser innholdet av organiske miljøgifter i marine sedimenter. Sedimentprøver for geokjemiske analyser er hentet primært fra områder med finkornete sedimenter både i åpne marine avsetningsmiljøer og kystnære havområder.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/OrganiskeGifterMarineSedimenter/20210215

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_4DE84AEA_06FF_4672_8C2A_CF5F5A48805E

Viser treff 1 - 2 av 2

GenEgenskaperOrganiskMiljøgift objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


OrganiskMiljøgift objekttype

Kjemiske analyser av organiske miljøgifter i det øverste laget (0-1 cm) av bunnsedimenter i norske hav- og kystområder.